KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Nguyễn Ngọc Vinh

Vice Director of IRDRC

Associate Professor of Economics
Ph.D. in Economics (Russia); B.A. in Economics (Russia)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN