KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Nguyễn Kim Đức

Vice Director of IRDRC

MoF Licensed Valuer
M.Sc. in Finance; B.A. in Auditing; B.A. in Valuation

ducnk.tdg@ueh.edu.vn

TƯ VẤN NGHIỆP VỤ

TƯ VẤN NGHIỆP VỤ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN