Phóng sự

IRDRC - KY NIEM 1 NAM THANH LAP | 10.01.2023 - 10.01.2024

Play Video
Viện Nghiên cứu và Tư vấn Phát triển vùng (IRDRC), đơn vị trực thuộc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), là tổ chức nghiên cứu và tư vấn, chuyên thực hiện các nghiên cứu ứng dụng, tư vấn chính sách, và cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược và nghiệp vụ trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, luật, quản lý, công nghệ, phát triển bền vững, và phát triển vùng.
Sau 1 năm hình thành và phát triển, IRDRC đã có những bước tiến phát triển, gặt hái được một số thành tựu nhất định, và ghi được nhiều dấu ấn quan trọng trong cộng đồng doanh nghiệp và địa phương. Với những thành quả đạt được trong năm 2023, IRDRC kỳ vọng một năm mới 2024 với nhiều thành tựu rực rỡ hơn nữa, vững bước với tinh thần “Xây dựng niềm tin, Lan toả tri thức, Kiến tạo bền vững – Phụng sự cộng đồng” mà Viện đã đặt ra từ những ngày đầu thành lập.

UEH RA MẮT VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÙNG | IRDRC

Play Video

Thông qua Hội thảo Khoa học quốc gia: “Động lực phát triển kinh tế – xã hội vùng Đông Nam Bộ: Tiềm năng và Thách thức”, UEH cũng chính thức ra mắt VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÙNG (Institute for Regional Development Research and Consulting, IRDRC), đơn vị trực thuộc UEH, được thành lập theo Nghị quyết của Hội đồng trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Viện IRDRC thực hiện các nghiên cứu ứng dụng và cung cấp dịch vụ tư vấn (bao gồm tư vấn chính sách, chiến lược, và nghiệp vụ chuyên môn), nhằm góp phần (i) giúp các địa phương tiếp cận những xu hướng mới trong việc thiết kế và vận hành chính sách; (ii) giúp địa phương, tổ chức nghề nghiệp, và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu suất công việc, phát triển bền vững và tăng cường khả năng thích nghi của địa phương và doanh nghiệp trước những biến đổi khó lường của nền kinh tế thị trường. Với tầm nhìn đến năm 2035 trở thành tổ chức nghiên cứu và tư vấn đa ngành, đa lĩnh vực hoạt động, và có danh tiếng tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển vùng thực hiện sứ mạng “Hiện thực hóa tiềm năng của địa phương, tổ chức nghề nghiệp, và doanh nghiệp, thông qua việc giúp các chủ thể này phát triển thành phiên bản tối ưu của chính họ”.

Hoạt động thẩm định giá công nghệ & chuyển giao công nghệ trên địa bàn TP.HCM

Play Video

Theo Anh Nguyễn Kim Đức, hoạt động thẩm định giá công nghệ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động khai thác, thương mại hóa và chuyển giao công nghệ. Đứng ở góc độ khai thác công nghệ, hoạt động này nếu được quan tâm bài bản sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh. Xét về góc độ thương mại hóa và chuyển giao công nghệ, hoạt động này nếu được quan tâm đúng mức sẽ giúp cung cấp một giá trị hợp lý của công nghệ, hài hòa được bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao công nghệ. Điều này góp phần làm cho thị trường chuyển giao công nghệ của chúng ta ngày một phát triển hơn, sôi động hơn. Từ đó, quay ngược lại cho câu chuyện các doanh nghiệp sẽ được thúc đẩy đổi mới công nghệ trong thời gian tới. Nếu như chúng ta bỏ qua hoạt động thẩm định giá công nghệ thì đây cũng là khoảng trống dẫn đến hoạt động chuyển giá của các công ty đa quốc gia.